Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) turi prievolę informaciją apie galutinius naudos gavėjus nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS, kurį tvarko valstybės įmonė Registrų centras.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo 12 straipsnio pakeitimai, pagal kuriuos visi įpareigotieji asmenys (pavyzdžiui, bankai, kitos finansų įstaigos, buhalterinės įmonės, advokatai/padėjėjai, advokatų kontoros, notarai ir kt.), nustatydami kliento tapatybę, ir prieš pradėdami dalykinius santykius ar teikiant tam tikras paslaugas turės prievolę tikrinti, ar klientas (potencialus klientas) – juridinis asmuo yra įregistravęs  duomenis apie savo naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS.

Nustačius, kad klientas (potencialus klientas) nėra nustatyta tvarka įregistravęs duomenų apie savo naudos gavėjus, arba nustačius, kad turima arba kliento pateikta informacija apie savo galutinius naudos gavėjus neatitinka Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS įregistruotų duomenų, bus draudžiama pradėti dalykinius santykius su tokiais klientais arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį.

Pažymėtina, kad aukščiau nurodyta prievolė itin aktuali juridiniams asmenims naudojantis Lietuvoje veikiančių bankų, mokėjimo įstaigų ir kitų finansų įstaigų paslaugomis. Nevykdant su galutinių naudos gavėjų registracija susijusių prievolių, juridiniai asmenims gali būti apribotos finansų įstaigų teikiamos paslaugos, pavyzdžiui, apribota galimybė naudotis banko sąskaitos paslaugomis. Todėl juridiniai asmenys, kurie dar nėra įregistravę duomenų savo galutinių naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS, turėtų suskubti tą atlikti.

Duomenys apie juridinio asmens galutinius naudos gavėjus registruojami prisijungus prie valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainės savitarnos sistemos (nuoroda internete – https://www.registrucentras.lt/p/1530). Rekomenduojama jungiantis prie savitarnos sistemos identifikuotis elektroninio parašo pagalba, kadangi užpildyti duomenys apie galutinius naudos gavėjus pasirašomi duomenis teikiančio asmens (juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens) elektroniniu parašu.

Prisijungus prie savitarnos sistemos pasirenkama juridinio asmens, kurio galutinių naudos gavėjų duomenys bus teikiami, paskyra. Pasirenkama skiltis „Juridinių asmenų registras“ ir kairėje pusėje esančiame meniu pasirenkama skiltis „Juridinių asmenų naudos gavėjai“, kurioje užpildomi, elektroniniu parašu pasirašomi ir užregistruojami duomenys apie juridinio asmens galutinius naudos gavėjus.

Reikia turėti omenyje, kad juridiniai asmenys turėtų ne tik įregistruoti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus, tačiau ir juos atnaujinti, esant duomenų pokyčiams. Galutinių naudos gavėjų duomenys atnaujinami (redaguojami) taip pat  Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS.

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) turi prievolę informaciją apie galutinius naudos gavėjus nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS, kurį tvarko valstybės įmonė Registrų centras.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo 12 straipsnio pakeitimai, pagal kuriuos visi įpareigotieji asmenys (pavyzdžiui, bankai, kitos finansų įstaigos, buhalterinės įmonės, advokatai/padėjėjai, advokatų kontoros, notarai ir kt.), nustatydami kliento tapatybę, ir prieš pradėdami dalykinius santykius ar teikiant tam tikras paslaugas turės prievolę tikrinti, ar klientas (potencialus klientas) – juridinis asmuo yra įregistravęs  duomenis apie savo naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS.

Nustačius, kad klientas (potencialus klientas) nėra nustatyta tvarka įregistravęs duomenų apie savo naudos gavėjus, arba nustačius, kad turima arba kliento pateikta informacija apie savo galutinius naudos gavėjus neatitinka Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS įregistruotų duomenų, bus draudžiama pradėti dalykinius santykius su tokiais klientais arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį.

Pažymėtina, kad aukščiau nurodyta prievolė itin aktuali juridiniams asmenims naudojantis Lietuvoje veikiančių bankų, mokėjimo įstaigų ir kitų finansų įstaigų paslaugomis. Nevykdant su galutinių naudos gavėjų registracija susijusių prievolių, juridiniai asmenims gali būti apribotos finansų įstaigų teikiamos paslaugos, pavyzdžiui, apribota galimybė naudotis banko sąskaitos paslaugomis. Todėl juridiniai asmenys, kurie dar nėra įregistravę duomenų savo galutinių naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS, turėtų suskubti tą atlikti.

Duomenys apie juridinio asmens galutinius naudos gavėjus registruojami prisijungus prie valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainės savitarnos sistemos (nuoroda internete – https://www.registrucentras.lt/p/1530). Rekomenduojama jungiantis prie savitarnos sistemos identifikuotis elektroninio parašo pagalba, kadangi užpildyti duomenys apie galutinius naudos gavėjus pasirašomi duomenis teikiančio asmens (juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens) elektroniniu parašu.

Prisijungus prie savitarnos sistemos pasirenkama juridinio asmens, kurio galutinių naudos gavėjų duomenys bus teikiami, paskyra. Pasirenkama skiltis „Juridinių asmenų registras“ ir kairėje pusėje esančiame meniu pasirenkama skiltis „Juridinių asmenų naudos gavėjai“, kurioje užpildomi, elektroniniu parašu pasirašomi ir užregistruojami duomenys apie juridinio asmens galutinius naudos gavėjus.

Reikia turėti omenyje, kad juridiniai asmenys turėtų ne tik įregistruoti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus, tačiau ir juos atnaujinti, esant duomenų pokyčiams. Galutinių naudos gavėjų duomenys atnaujinami (redaguojami) taip pat  Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS.