Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. kovo 24 d. civilinėje byloje priėmė nutartį, kurioje be kita ko buvo analizuojama, ar nenugalimos jėgos aplinkybėmis besiginanti šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Kasacinis teismas konstatavo, kad įstatyme šaliai, besiremiančiai nenugalimos jėgos aplinkybėmis, neįtvirtinta teisė dėl to vienašališkai nutraukti sutartį. Šiuo atveju remiantis CK 6.212 straipsnio 4 dalimi sutartį nutraukti gali ne nenugalima jėga besiremianti šalis, o kita sutarties šalis (kreditorius), kuri negauna sutarties vykdymo dėl to, kad šis yra automatiškai sustojęs.

Tačiau teismas nutartyje nurodo, kad šalys gali sutarti, jog ir nenugalimos jėgos aplinkybėmis besiginanti šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Susitarimas, nustatantis tokią teisę, turi būti aiškus ir nedviprasmiškas, t.y. turi būti numatytas sutartyje. Jei dėl tokios teisės nėra susitarimo, vienašalis sutarties nutraukimas force majeure  aplinkybėmis besiginančios šalies iniciatyva dėl force majeure aplinkybių gali būti pripažintas neteisėtu.

Nuorodos: Civilinė byla Nr. e3K-3-66-313/2022, https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=542a4570-bd75-486a-808e-cefca47fb54a.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. kovo 24 d. civilinėje byloje priėmė nutartį, kurioje be kita ko buvo analizuojama, ar nenugalimos jėgos aplinkybėmis besiginanti šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Kasacinis teismas konstatavo, kad įstatyme šaliai, besiremiančiai nenugalimos jėgos aplinkybėmis, neįtvirtinta teisė dėl to vienašališkai nutraukti sutartį. Šiuo atveju remiantis CK 6.212 straipsnio 4 dalimi sutartį nutraukti gali ne nenugalima jėga besiremianti šalis, o kita sutarties šalis (kreditorius), kuri negauna sutarties vykdymo dėl to, kad šis yra automatiškai sustojęs.

Tačiau teismas nutartyje nurodo, kad šalys gali sutarti, jog ir nenugalimos jėgos aplinkybėmis besiginanti šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Susitarimas, nustatantis tokią teisę, turi būti aiškus ir nedviprasmiškas, t.y. turi būti numatytas sutartyje. Jei dėl tokios teisės nėra susitarimo, vienašalis sutarties nutraukimas force majeure  aplinkybėmis besiginančios šalies iniciatyva dėl force majeure aplinkybių gali būti pripažintas neteisėtu.

Nuorodos: Civilinė byla Nr. e3K-3-66-313/2022, https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=542a4570-bd75-486a-808e-cefca47fb54a.